Disclaimer

Daankooptaan B.V. met KvK-nummer 81233140, wil u hartelijk welkom heten op Daankooptaan.nl ( Onze website ). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Daankooptaan B.V. kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar u gebruikt onze Website voor eigen risico. Daankooptaan B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Daankooptaan B.V. is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Daankooptaan B.V. en jou tot stand komen.

Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Daankooptaan B.V. geen aansprakelijkheid.

Je mag onze Website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten. Daankooptaan B.V. behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@daankooptaan.nl aan ons vragen.